zo
10.10.2021

Lezing De pest in Brugge door de heer Joren Vermeersch

Jarenlang intensief onderzoek in de Brugse archieven naar de ‘Zwarte Dood’ of de pest te Brugge leverde jurist en historicus Joren Vermeersch heel wat nieuwe bevindingen, waaruit blijkt dat de epidemie verwoestend toesloeg in 1349 in Brugge

 

 

 

Meer info
zo
14.11.2021

Lezing J.B. Bethune in Brugge door dhr Jean van Cleven

Jean van Cleven, zeer beslagen in de materie van de neogotiek, auteur van oa het boek 'De neogotiek in Belgie', medewerker aan het boek over 'Het kasteel van Loppem' , brengt deze voordracht naar aanleiding van het 200e verjaardag van het geboortejaar van J.B. Bethune.

Verdere info volgt

Meer info
zo
12.12.2021

Lezing door mevrouw Heidi Deneweth

Lezing door mevrouw Heidi Deneweth, docent en postdoctoraal onderzoeker bij onderzoeksteam HOST aan de Vrije Universiteit Brussel.

Info betreffende onderwerp volgt.

Meer info
zo
09.01.2022

Voordracht - Met de tram doorheen de stad, de geschiedenis van de tramlijnen in Brugge door dhr Frans Waeyaert

Vanaf 1838 kon de Bruggeling voor het eerst met de trein naar zee! De spoorlijn kwam uit Mechelen over Gent en liep in de zomer van 1838 door tot Oostende. We werden mobieler!

Maar een trein doet alleen grote plaatsen aan, in casu stopt een trein in een station van een stad of gemeente. Meestal moet de reiziger naar een verdere uithoek. Een nieuw vervoermiddel ging al gauw de koets of de verplaatsing te voet vervangen: de tram.

Hoe de tramlijnen in onze stad tot stand zijn gekomen wordt in deze voordracht op de “rails gezet”.

 

Meer info
za
05.02.2022

Brugge op zijn zaterdags - Turen naar Brugse muren door de heer Jo Berten

We turen nieuwsgierig naar openbare muren ( met recht en reden) en naar privé-muren ( met toestemming) in Brugge. Wat verbergen ze? Wat tonen ze ? Bouwjaar (indien relevant)? Materiaal ( indien niet te technisch) ? Zijn de muren blind of waren wij dit tot aan die lezing van de Kon.Gidsenbond? Na anderhalf uur loop je geen enkele Brugse muur nog achteloos voorbij.

Meer info
za
12.02.2022

Brugge op zijn zaterdags - Op reis met Van Eyck door de heer Jean Luc Meulemeester

Iedereen weet dan belangrijke kunstenaars tijdens het Ancien Régime op vraag van vorsten op reis werden gestuurd met bepaalde opdrachten. Jan van Eyck, hofschilder en varlet de chambre van hertog Filips de Goede, vormt daarop geen uitzondering. Tijdens de voordracht gaan we even kijken welke reizen Van Eyck voor zijn beschermheer en opdrachtgever heeft ondernomen. We gaan kijken hoe hij dit heeft gedaan? We gaan kijken of hij daarvan invloed heeft gehad op zijn schilderijen? Wat was zijn eigenlijke opdracht? Wie ging er mee? En we gaan dieper in op de best gedocumenteerde reis van meer dan een jaar 1428-1429 vanuit Brugge naar het Iberisch schiereiland. Kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester neemt je mee op een avontuurlijke tocht in de eerste helft van de vijftiende eeuw naar locaties die nu nog steeds aanspreken, wel in het gezelschap van Jan van Eyck

Meer info
zo
13.02.2022

Lezing De Damse Vesten door dhr Bruno Comer

De voordracht plaatst de bouw van de Damse Vesten, die rond 1620 plaats had, binnen het militaire verleden van Damme en de militaire geschiedenis in het algemeen.

De nadruk ligt op de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij worden twee vragen behandeld: waarom werden de vesten aangelegd en waarom werden ze nooit belegerd?

Er wordt ook ingegaan op de problemen waarmee de ingenieurs te maken kregen en de oplossingen ze daarvoor vonden.

De rol van de vesten na 1648, meer bepaald tijdens de Spaanse en Oostenrijkse successieoorlogen, wordt toegelicht. De voordracht eindigt met een kort overzicht van het militair wedervaren van Damme na 1800.

 

Meer info
za
19.02.2022

Brugge op zijn zaterdags - Gezelle internationaal door de heer Karel Platteau

De internationale Gezelle : van Brugge tot Congo en Darjeeling.

Karel Platteau is géén onbekende voor de Gidsenbond. Ooit toonde hij voor ons aan hoe belangrijk Brugge geweest is voor het werk van Streuvels, de bekende neef van Guido Gezelle.

Vandaag komt nonkel, heeroom Gezelle nu en dan sterk in de Brugse actualiteit (Gezellehuis en -tuin, splinternieuwe webpagina…).

Hij is bovendien de gedroomde ‘kapstok’ om de 19de eeuw in Brugge te illustreren. Op politiek, cultureel en literair vlak.

Maar  ‘internationaal’ gezien, was Gezelle een rariteit in Brugge.

 

Meer info
za
26.02.2022

Brugge op zaterdag - De A 11 perikelen

De A 11- perikelen gebracht door de heer Jef Vanhoutte

De A11, de nieuwe autosnelwegverbinding tussen Brugge en Knokke is nu reeds meer dan drie jaar in gebruik.
De A11 zorgt voor een vlotte verbinding tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland.
De realisatie van deze weg was op technisch vlak een grote uitdaging.
Maar ook het voortraject, de studiefase was ook niet alledaags. 
De weg diende aangelegd te worden met respect voor de omgeving.
Er diende speciale aandacht besteed aan de omgevingskwaliteit met respect voor het landschap.

Meer info
zo
13.03.2022

Lezing De Hanze en Brugge door Dr. André Vandewalle, erehoofdarchivaris

In de opgang van Brugge tot middeleeuwse handelsmetropool heeft de Hanze een belangrijke rol gespeeld. De Hanze was een samenwerkingsverband van Noord-Duitse en Baltische kooplieden, die in grote getale de Noordzee afvoeren en via het Zwin de Brugse markt bevoorraadden met grondstoffen voor de Vlaamse nijverheid en voedingswaren voor onze bevolking. Ze kochten hier ook het Vlaamse laken op en dreven handel met de handelsnaties uit Zuid-Europa. De handelaars logeerden in herbergen en in huizen tussen de Brugse bevolking. Ze bouwden een imposant natiehuis als vergaderplaats en permanent secretariaat. Van dit prestigieuze ‘Oosterlingenhuis’ zijn enkel nog restanten overgebleven. In het spoor van de handel raakten ook talrijke Vlaamse kunstproducten in Noord-Europa verspreid. In de 15de en 16de eeuw nam Antwerpen de rol van Brugge als belangrijkste handelscentrum grotendeels over, en verhuisden de Duitse kooplieden ook daarheen. In de 17de eeuw verdween de Hanze als handelsorganisatie, maar vandaag is een ‘Nieuwe Hanze’ actief, waar Brugge ook aan participeert. In Lübeck is een gloednieuw Hanzemuseum geopend.

 


 

Meer info
Logo stad Brugge Bruges Guides

Koninklijke Gidsenbond
Brugge en West-Vlaanderen vzw