za
04.02.2023

Brugge op z'n zaterdags, opgelet: de locatie voor de eerste lezing is gewijzigd.

In de maand februari organiseert de Gidsenbond traditioneel, en dus ook weer in 2023, Brugge op zijn Zaterdags.

Elke zaterdag in februari, om 14 u, heten we je van harte welkom in een aangeduide aula van HOWEST voor een boeiende lezing.

De lezing op 4 februari gaat door in de Snuffel, Ezelestraat 42, 8000 Brugge. De overige lezingen gaan door in HOWEST Sint-Jorisstraat zoals aangekondigd.

Telkens voorzien we een pauze, waar je met een koffie (thee, water,…) en een koekje kan bijpraten.

Programma:

Zaterdag 4 februari - 14 u - Jeroen Reyniers - Relieken van de H. Ursula

Zaterdag 11 februari - 14 u - Jonas Roelens - Seksualiteit in de Middeleeuwen

Zaterdag 18 februari - 14 u - William De Groote - 1000 jaar bevallen in Brugge

Zaterdag 25 februari - 14 u - Heidi Deneweth - Schimpen en schelden in de 17e eeuw.

Meer info
za
04.02.2023

Ursularelieken - opgelet: nieuwe locatie

Wie in Brugge Sint-Ursula zegt, heeft het over het Sint-Ursulaschrijn van Hans Memling in het Sint-Janshospitaal. De cultus voor Sint-Ursula en haar 11.000 (!) maagden was in de middeleeuwen enorm populair. Haast elke grote kerk of kathedraal in Europa had wel een schedel of een reliek van deze bijzondere groep dames.

De laatste jaren worden de kerken steeds meer geïnventariseerd en komen geregeld schedels van deze maagden op kerkzolders terug aan het licht. Die onverwachte vondsten waren de voorbije jaren de aanzet voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) om de schedels te conserveren en ze materiaaltechnisch (röntgen, XRF-analyse,…) te onderzoeken. Kijk mee over de schouders van de wetenschapper en ontdek mee wat onze voorouders eeuwenlang met deze bijzondere relieken deden.

We verdiepen ons in dit onderwerp onder de deskundige leiding van Jeroen Reyniers, kunsthistoricus en  Master na Master in Medieval and Renaissance Studies - KU Leuven). Op dit moment focust zijn onderzoek zich op de studie van middeleeuwse artefacten, reliekschrijnen en relieken, met een bijzondere interesse voor de materiaaltechnische benadering.

Meer info
za
11.02.2023

Seksualiteit in de Middeleeuwen

Dr. Jonas Roelens brengt ons een causerie over Seksualiteit in de middeleeuwen.

Wist je dat er tijdens de late middeleeuwen geen enkele stad in West-Europa homoseksualiteit strenger bestrafte dan Brugge? Onze spreker neemt je mee naar een wereld van brandstapels en badhuizen. Kom te weten hoe ‘tegennatuurlijke’ seksualiteit in laatmiddeleeuws Brugge bestraft werd, waar mannen die op mannen vielen elkaar ontmoetten en waarom Brugge bekend stond als het Sodom van het Noorden. Hij gaat in op de maatschappelijke angsten voor de zonde die niet genoemd mocht worden en duiken in de alledaagse leefwereld van mensen die als 'tegennatuurlijk' beschouwd werden.

Dr. Jonas Roelens is historicus aan de Universiteit Gent, hij maakte een proefschrift over sodomie dat in 2019 bekroond met de Vlaamse PhD Cup en de Eric Duvergerprijs, en is bovenal een bijzonder vlotte verteller.

Meer info
za
18.02.2023

Duizend jaar bevallen in Brugge

 Dr. William De Groote brengt ons een lezing  ‘Duizend jaar bevallen in Brugge’. Dr. Degroote was al eerder bij ons te gast, en is een bekende in BB (Bekende Bruggeling). Behalve gerenommeerd arts, is ook zijn inzet voor Brugge bekend: lid van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed, medeoprichter van werkgroep Montanus, …

Hij is dus de geknipte persoon om ons mee te nemen doorheen 1000 jaar geschiedenis rond bevallingen en geboorten in Brugge.

Meer info
za
25.02.2023

Slaan, schimpen of stelen: gender en criminaliteit in zeventiende-eeuws Brugge’

Voor dit interessante onderwerp nodigden we Heidi Deneweth uit. 

Criminaliteit is altijd streng aangepakt omdat het bedreigend was voor het gemeenschapsleven. Onze archieven bevatten dan ook duizenden dossiers met aanklachten, getuigenissen en veroordelingen van criminaliteit, die ons een unieke inkijk bieden in het dagelijks leven van vroeger. In de jaren 1980 stonden thema’s als “gender en criminaliteit” volop in de belangstelling. Daaruit bleek dat er in de zeventiende eeuw heel zwaar getild werd aan beledigingen en dat vooral vrouwen zich hieraan schuldig maakten; mannen daarentegen werden vaker opgepakt voor geweldsdelicten en diefstal. Het gerecht hanteerde echter twee maten en twee gewichten naargelang de feiten door mannen of vrouwen werden gepleegd, of door Bruggelingen of vreemdelingen. In deze lezing worden enkele sprekende voorbeelden gegeven van de belangrijkste types misdaad en hun bestraffing.

Vandaag staan diezelfde bronnen opnieuw volop in de belangstelling. Crowdsourcing-projecten zoals “Getuigenissen” en nieuwe computerprogramma’s bieden tal van mogelijkheden om getuigenverklaringen op grote schaal te verwerken en zo inzicht te verwerven. Heidi  zal ook de recentste onderzoeksresultaten van het Getuigenissenproject Brugge kort toegelichen.

Heidi Deneweth is docent en postdoctoraal onderzoeker bij onderzoeksteam HOST (Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen) aan de Vrije Universiteit Brussel.

Meer info
zo
05.03.2023

Geleid bezoek aan KMSKA

We organiseren de reis naar Antwerpen met een bus.

Afspraakplaats wordt de parking van de Magdalenazaal (Magdalenastraat 27, 8200 Brugge), we vertrekken om 8.30 u.

Een lokale gids van het KMSKA leidt ons rond in het museum, we voorzien 3 groepen. Het geleid bezoek duurt ongeveer 1,5 uur.

Nadien kan je verder vrij het museum bezoeken. Natuurlijk kan je ook in de omgeving naar het nabijgelegen FOMU (Fotomuseum)  of het MUHKA (Museum voor Hedendaagse Kunst).

Er zijn veel lunchmogelijkheden in de buurt: de cafetaria/restaurant van KMSKA, (Madonna Grand Café Bar),  of de coffeebar van KMSKA. In de onmiddellijke omgeving zijn er ook heel wat mogelijkheden (Leopold De Waelplaats, nabijgelegen Vlaamse en Waalse kaai).

We reizen terug met de bus om 15.30 u, afspraak bij het KMSKA, op dezelfde plaats waar we  uit de bus stapten.

Meer info